You do not have a current version of the Flash Player installed. This content requires Flash Player 9 or newer. Go get the Flash Player (free).

If you do have the current Flash Player, then JavaScript is not enabled in your Web browser. Please enable JavaScript to view this content.

Sornchinda
Sornchinda Sahakit

บริษัท ศรจินดา สหกิจ จำกัด เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ มายาวนานกว่า 10 ปี เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 โดยคุณสมศร จ้อยจินดา มีที่ตั้งอยู่ที่ เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ ชลบุรี ภายใต้เนื้อที่โรงงานกว่า 2,000 ตารางเมตร

 
Secured by Siteground Web Hosting